TOP NEWS
  •  
  • Inżynierskie Targi Pracy       Politechniki  Krakowskiej

  • ODBĘDĄ SIĘ 24.10.2019


  • KATALOG 2019

  • KATALOG 2018Krótko o targach

2019-06-13 07:08:48

Warunki uczestnictwa w Inżynierskich Targach Pracy 2019


Warunki uczestnictwa wystawców w Inżynierskich Targach Pracy Politechniki Krakowskiej – edycja 2019


1.    Inżynierskie Targi Pracy 2019 odbędą się dnia 24 października 2019 r., w godzinach 10.00-15.00, w hali Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej przy ul. Kamiennej 17.
2.    Warunkiem przystąpienia do udziału w Targach jest przesłanie przez wystawcę wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 16 września 2019r. na adres: targiBK@pk.edu.pl. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny.
3.    Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Targach jest uiszczenie opłaty, o której mowa niżej, w terminie do dnia 7 października 2019 r., lub w terminie indywidualnie uzgodnionym z Organizatorem, przelewem na konto:
Alior Bank S.A.
SWIFT: ALBPPLPW
Nr: PL 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826  
z dopiskiem w tytule przelewu: Inżynierskie Targi Pracy 2019.
Organizator wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania opłaty.
4.    Wystawca jest zobowiązany do przesłania informacji do katalogu według określonych przez Organizatora wytycznych (w postaci elektronicznej, plik MS Word z rozszerzeniem doc, logo kolorowe i czarno-białe, w formacie jpg lub mapy bitowej) na adres  e-mail: targiBK@pk.edu.pl do 16 września 2019 r.
5.    Udział w Targach jest płatny i obejmuje trzy formy uczestnictwa wystawcy:
1) w charakterze Sponsora,
2) w charakterze Uczestnika, w wersji Plus,
3) w charakterze Uczestnika, w wersji Standard,
6.    Koszt uczestnictwa w Targach w charakterze Sponsora wynosi netto 7900 PLN + 23% VAT. Opłata obejmuje:
1)    nadanie tytułu Sponsora Inżynierskich Targów Pracy 2019 Politechniki Krakowskiej,
2)    zapewnienie stoiska o powierzchni 8 m² (2 x 4 m),
3)    stolik, krzesła, gniazdo 230V, punkt świetlny,
4)    napis z nazwą i logo firmy na fryzie stoiska,
5)    poczęstunek (obiad, kawa, herbata),
6)    obsługę techniczną i administracyjną,
7)    zamieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Targów na okres: od dnia rozpoczęcia Targów, tj. 24 października 2019 r. do dnia poprzedzającego Targi w 2020 r. – pod warunkiem dopełnienia niezbędnych formalności,
8)    zamieszczenie logo Sponsora w materiałach reklamowych, takich jak: plakaty, okładka katalogu targowego, baner,
9)    przygotowanie zbiorczego zestawienia wszystkich wystawców, w tym Sponsora, z podanymi danymi teleadresowymi oraz czterostronicową prezentacją Sponsora w wersji kolorowej w katalogu targowym.
Prawa i obowiązki Sponsora i Organizatora określa umowa.
7.    Udział w Targach w charakterze Uczestnika w wersji Plus jest odpłatny i wynosi netto 3700 PLN + 23% VAT. Wyżej wymieniona opłata obejmuje:
1)    stoisko o powierzchni 6 m² (2 x 3m),
2)    stolik, 4 krzesła, gniazdo 230V, punkt świetlny,
3)    napis z nazwą lub logo firmy na fryzie stoiska,
4)    poczęstunek (obiad, kawa, herbata),
5)    obsługę techniczną i administracyjną,
6)    zamieszczenie logo Uczestnika na stronie internetowej Targów na okres: od dnia rozpoczęcia Targów – 24 października 2019 r. – do dnia poprzedzającego Targi w 2020 r. – pod warunkiem dopełnienia niezbędnych formalności,
7)    przygotowanie zbiorczego zestawienia wszystkich Uczestników z podanymi danymi teleadresowymi oraz dwustronicową prezentacją Uczestników w wersji czarno-białej w katalogu targowym.
8.    Udział w Targach w charakterze Uczestnika w wersji Standard jest odpłatny i wynosi netto 3100 PLN + 23% VAT. Wyżej wymieniona opłata obejmuje:
1)    stoisko o powierzchni 4  m² (2 x 2m) ,
2)    stolik, 2 krzesła, gniazdo 230V, punkt świetlny,
3)    napis z nazwą lub logo firmy na fryzie stoiska,
4)    poczęstunek (obiad dla 3 osób, kawa, herbata),
5)    obsługę techniczną i administracyjną,
6)    zamieszczenie logo Uczestnika na stronie internetowej Targów na okres: od dnia rozpoczęcia Targów – 24 października 2019 r. – do dnia poprzedzającego Targi w 2020 r. – pod warunkiem dopełnienia niezbędnych formalności,
7)    przygotowanie zbiorczego zestawienia wszystkich Uczestników z podanymi danymi teleadresowymi oraz prezentacją Uczestników w wersji czarno-białej, katalog targowy.
9.    Firmy i instytucje, które zadeklarują swój udział w Inżynierskich Targach Pracy do dnia 31.07.2019, mogą skorzystać z ceny promocyjnej, która obejmuje formy uczestnictwa w Targach w charakterze Sponsora, Uczestnika w wersji Plus lub Uczestnika w wersji Standard i wynosi:
dla Sponsora:     7000 PLN + 23% VAT,
dla Uczestnika w wersji  Plus:     3200 PLN + 23% VAT,
dla Uczestnika w wersji Standard:     2600 PLN + 23% VAT.
10.    Firmy i instytucje, które brały udział w Inżynierskich Targach Pracy Politechniki Krakowskiej co najmniej 2 razy w charakterze Sponsora lub co najmniej 3 razy jako Uczestnik i zgłoszą swój udział w tegorocznej edycji targów w okresie 01.08.-31.08.2019, mogą skorzystać z oferty promocyjnej dla stałych wystawców, która wynosi:  
dla Sponsora:     7500 PLN + 23% VAT,
dla Uczestnika w wersji Plus:     3400 PLN + 23% VAT,
dla Uczestnika w wersji Standard:     2800 PLN + 23% VAT.
Z powyższej opcji mogą skorzystać także firmy, których założycielem jest absolwent Politechniki Krakowskiej lub firmy, które zasiadają w Radach Pracodawców przy wydziałach uczelni.
11.    Istnieje możliwość umieszczenia w katalogu targowym informacji o firmie bez udziału w targach, według cennika wskazanego przez Organizatora w Formularzu Zgłoszeniowym.
12.    Odbiór stoisk (w formie pisemnego protokołu) przez wystawców będzie odbywał się w dniu rozpoczęcia Targów, tj. 24 października 2019 r., od godz. 08.30, a przekazanie stoiska (w formie pisemnej) Organizatorowi nastąpi w dniu zakończenia Targów, tj. 24 października 2019 r., od godz. 15.00.
13.    Szczegółowe informacje, dotyczące organizacji i przebiegu Targów, można uzyskać w Biurze Karier Politechniki Krakowskiej pod numerem tel.: 12 628 29 11, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30, kontakt e-mail: targiBK@pk.edu.pl
14.    Formularz zgłoszeniowy Inżynierskich Targów Pracy 2019 Politechniki Krakowskiej stanowi załącznik do niniejszych Warunków.

 

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania


 

Sponsor 2019:

Patroni medialni 2019: