||

Newag IP Management Sp. z o.o.

NEWAG to nowoczesna firma i jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce posiadająca olbrzymie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i modernizacji taboru kolejowego. Rozwijając swoje know how w zakresie konstrukcji i technologii w biurach w Nowym Sączu i Krakowie, jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.

Produkty NEWAG są efektem połączenia innowacyjnego myślenia, chęci działania oraz dążenia do zmian. Nasz zespół to doświadczeni specjaliści, jak również uzdolnieni absolwenci kierunków technicznych.

PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW KANDYDATÓW

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria środków transportu
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Automatyka i robotyka
 • Elektrotechnika
 • Elektronika
 • Mechatronika
 • Informatyka
 • Inżynieria materiałowa lub materiałoznawstwo
 • Inżynieria jakości
 • Technologia chemiczna
 • wykształcenie z zakresu spawalnictwa

NAZWY STANOWISK, NA JAKIE SĄ PROWADZONE REKRUTACJE

 • Konstruktor CAD
 • Konstruktor CAE
 • Konstruktor elektryk
 • Programista sterowników PLC
 • Technolog spawalnik
 • Technolog
 • Technolog mechanik
 • Technolog elektryk
 • Specjalista ds. analiz technicznych RAMS/LCC
 • Specjalista ds. weryfikacji/walidacji
 • Konstruktor ds. systemów hamulcowych
 • Konstruktor
 • Programista systemów wbudowanych
 • Specjalista ds. systemów informatycznych
 • Specjalista ds. klejenia
 • Specjalista ds. lakierowania
 • Inżynier jakości
 • Serwisant pojazdów

Oferty pracy dostępne tutaj.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Mile widziane doświadczenie w pracy w obszarach:

 • technologicznym
 • konstrukcyjnym
 • doświadczenie w projektowaniu w oprogramowaniach Inventor, AutoCad, Vault
 • doświadczenie w realizacji obliczeń wytrzymałościowych MES

KOMPETENCJE/UMIEJĘTNOŚCI

W zależności od stanowiska:

 • wiedza z zakresu mechaniki, elektryki, działania obwodów elektrycznych, elektroniki, wytrzymałości materiałów
 • wiedza z zakresu technologii wytwarzania i organizacji produkcji
 • wiedza z zakresu technologii tworzyw sztucznych i farb, powłok malarskich, przygotowania powierzchni pod powłoki, technologii lakierowania
 • umie­jęt­ność two­rze­nia, czy­ta­nia  i analizowania doku­men­ta­cji technicznej 2D i 3D, schematów technicznych instalacyjnych, dokumentacji elektrycznej, elektronicznej
 • umiejętność konfiguracji wyposażenia układów i systemów elektronicznych
 • umiejętność pracy z urządzeniami Embedded
 • znajomość zagadnień związanych z obliczeniami numerycznymi
 • umiejętność programowania sterowników PLC
 • znajomość budowy, działania i eksploatacji oraz projektowania układów hamulcowych do pojazdów szynowych
 • umiejętność konfiguracji wyposażenia układów i systemów hamulcowych
 • mile widziane uprawnienia IWE lub EWE oraz VT
 • zna­jo­mość narzę­dzi Lean Management
 • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych
 • kre­atyw­ność, samo­dziel­ność, sumienność
 • komu­ni­ka­tyw­ność oraz zorien­to­wa­nie na pracę w grupie
 • elastyczność w działaniu

ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW

W zależności od stanowiska:

 • umie­jęt­ność pro­jek­to­wa­nia maszyn i urzą­dzeń w pro­gra­mie Auto­desk Inventor, Vault
 • umiejętność obsługi oprogramowania do projektowania Autodesk AutoCAD
 • znajomość jednego z pakietów obliczeniowych (np. Ansys, Abaqus, Nastran)
 • mile widziana znajomość obliczeń zmęczeniowych i obliczania połączeń skręcanych
 • mile widziana znajomość jednego z języków programowania (np. python, TCL/TK)
 • mile widziana znajomość środowisk zarządzania dokumentacją i wymaganiami (np. Polarion, Doors)
 • znajomość magistral komunikacyjnych CANOpen, WTB, MVB, Ethernet
 • znajomość programowania w języku C++ oraz baz danych SQL
 • znajomość pakietu Matlab-Simulink
 • znajomość oprogramowania CAP1131 lub pokrewne
 • znajomość systemu operacyjnego Linux
 • mile widziana umiejętność programowania niskopodłogowego C, C++
 • znajomość języków skryptowych: Bash lub Pytho
 • umiejętność pracy na bazach danych MS SQL
 • znajomość oprogramowania .Net
 • mile widziana znajomość systemów PHP, Linux
 • umie­jęt­ność obsługi pro­gra­mów klasy ERP

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

 • komu­ni­ka­tywna zna­jo­mość języka angielskiego
  lub
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego

ETAPY REKRUTACJI

Najczęściej dwuetapowy proces rekrutacji:

Pierwszy etap: rozmowa w Menedżerem zlecającym rekrutację oraz pracownikiem działu personalnego.

Drugi etap: rozmowa z Menedżerem wyższego szczebla.

W zależności od wymagań określonych w profilu stanowiska kandydaci mogą zostać poddani dodatkowym testom:

 • w przypadku stanowiska Konstruktora jest to test rysunku w programie Autodesk Inventor
 • w przypadku stanowisk: Technolog Mechanik/ Elektryk – test umiejętności czytania dokumentacji technicznej/ schematów ideowych

Zachęcamy do zapoznania się z naszym Poradnikiem rekrutacyjnym.

LOKALIZACJA MIEJSC PRACY

 • Nowy Sącz (główna siedziba firmy)
 • Kraków (biuro konstrukcyjne)

TYPY OFERT

 • umowa o pracę
 • umowa zlecenie
 • praktyki

Praktyki zawodowe i studenckie realizowane w ciągu całego roku, z największą ilością w okresie letnim. Możliwość organizacji praktyk w Nowym Sączu (główna siedziba firmy) i w Krakowie (biuro konstrukcyjne).

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Adres mailowy do składania aplikacji na praktyki: praktyki@newag.pl
Adres mailowy do składania dokumentów do rekrutacji: kariera@newag.pl, karieraip@newag.pl

Natalia Trzcińska – Specjalista ds. Personalnych
e-mail: natalia.trzcinska@newag.pl
tel.: 18 473 84 53
tel.: +48 660 540 982

DANE ADRESOWE FIRMY

ul. Wyspiańskiego 3
33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 449 63 60
e-mail: sekretariat@newag.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ

www.newag.pl

Podobne wpisy