||

ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.

ArcelorMittal Refractories produkuje różne rodzaje materiałów ogniotrwałych przeznaczone do zastosowania w Hutach Stali, Hutach Metali Nieżelaznych, Odlewniach, Zakładach Cementowych, Zakładach Wapienniczych, Hutach Szkła, Koksowniach, Zakładach Chemicznych i Zakładach Energetycznych.

ArcelorMittal Refractories dostarcza Użytkownikom koncepcję KOMPLETNEGO ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH, począwszy od opracowania projektu, poprzez produkcję materiałów, aż do ich aplikacji. Dobór najlepiej dopasowanych surowców, rygorystyczna kontrola procesu produkcyjnego oraz powtarzalność jakości są czynnikami prowadzącymi Arcelormittal Refractories do sukcesu. Nasze kompleksowe rozwiązanie możemy realizować dzięki zatrudnianiu pracowników w komórkach organizacyjnych, począwszy od działu technologii i rozwoju produktu, projektowania, łańcucha dostaw (zakupy, transport), marketingu i sprzedaży, produkcji i utrzymania ruchu, kontroli jakości oraz serwisu u klienta.

Firma ArcelorMittal Refractories, powstała w 1953 jako integralna część kombinatu metalurgicznego im. W.I. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Od 2006r. ArcelorMittal Refractories jest w 100% spółką zależną ArcelorMittal Poland.

Firma ArcelorMittal Refractories przez 60 lat swojej działalności stale modernizowała wszystkie swoje urządzenia produkcyjne oraz unowocześniała technologię. Działania te stanowią element ciągłego doskonalenia procesu, aby móc pozostać na czele.

PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW KANDYDATÓW

 • Ceramika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Energetyka
 • Automatyka
 • Robotyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Technologia chemiczna
 • Inżynieria produkcji
 • Inżynieria środowiska

NAZWY STANOWISK, NA JAKIE SĄ PROWADZONE REKRUTACJE

Oferujemy płatne staże na stanowiskach:

 • Mistrz produkcji
 • Mistrz utrzymania ruchu
 • Inżynier elektryk
 • Inżynier mechanik
 • Specjalista technolog
 • Specjalista ds. technicznych
 • Specjalista ds. kontroli jakości
 • Specjalista ds. projektowania
 • Specjalista ds. zakupów
 • Specjalista – automatyk
 • Specjalista ds. niezawodności
 • Specjalista ds. marketingu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Mile widziane doświadczenie zdobyte podczas praktyk/ studencka działalność w kole naukowym/praca).

KOMPETENCJE/UMIEJĘTNOŚCI

 • kreatywność
 • otwartość oraz ciągła chęć nauki i rozwoju
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy własnej
 • sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin

ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW

Dodatkowym atutem będzie: 

 • umiejętność obsługi AutoCAD
 • obsługa narzędzi pakietu MS Office (w szczególności Excel)

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Znajomość języka angielskiego najlepiej na poziomie B2 lub innych języków.

ETAPY REKRUTACJI

RAMOWY PLAN PROGRAMU STAŻOWEGO (18 miesięcy):

ETAP I – 3 miesiące

 • 1 miesiąc – staż w obszarze Produkcji – Wydziały produkcyjne – nadzór nad procesem produkcji, prowadzenie zmiany, zasady BHP, zarządzanie zespołem, raportowanie, Utrzymanie Ruchu – zapoznanie z parkiem maszyn; sieci przesyłu mediów, udział w przeglądach technicznych urządzeń;
 • 1 miesiąc – staż w obszarze Technologii – procesy technologiczne, receptury, kontrola jakości, badania laboratoryjne; udział w wyjazdach serwisowanych – nadzór w terenie nad aplikacją wyrobów ceramicznych w urządzeniach; projektowanie wyłożeń ceramicznych do pieców, kadzi itp.
 • 1 miesiąc – staż w obszarze Marketingu – krajowe delegacje do hut ArcelorMittal Poland;

ETAP II   – ustalenie dalszego obszaru stażu

 •       Ocena kompetencji
 •       Samoocena kandydata

ETAP III –  Zatrudnienie w wybranym obszarze – 6 miesięcy

 • Możliwość sprawdzenia się na różnych stanowiskach w wybranym obszarze
 • Wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z Karty Stanowiska Pracy
 • Uczestnictwo w kursach i szkoleniach:
 • Kurs BHP dla dozoru
 • Szkolenie dotyczące dozoru energetycznego i nabycie uprawnień SEP
 • Szkolenie dotyczące zarządzania zespołem, czasem pracy i jakością
 • Inne szkolenia i kursy związane z zajmowanym stanowiskiem
 • Udział w zespołach zadaniowych

ETAP IV   – Ustalenie dalszego obszaru stażu

 • Ocena kompetencji
 • Samoocena kandydata

ETAP V.  Staż na wybranym stanowisku – 9 miesięcy

 • Udział w zespołach zadaniowych

LOKALIZACJA MIEJSC PRACY

Siedziba firmy ul. Ujastek 1 Kraków ( Kombinat ArcelorMittal Poland)

TYPY OFERT

 • staże (staż w oparciu o umowę zlecenie)
 • praca (po zakończeniu programu stażowego objęcie stanowiska młodszego specjalisty w wybranym obszarze)

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Monika Pisarkiewicz
e-mail: monika.pisarkiewicz@arcelormittal.com
tel. 12 290 42 23
tel. 12 290 37 14

DANE ADRESOWE FIRMY

ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12 290 41 41
e-mail: refractories.office@arcelormittal.com

ADRES STRONY INTERNETOWEJ

www.refractories.arcelormittal.com